الكافيه


Title: الكافيه
Other Titles: "Достаточная"
Ал-кафийа
Authors: جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبو بكر بن الحاجب
عبد الولي الله بن نعمة الله (Прочие)
Джамал ад-Дин Абу Амр Осман ибн Омар ибн Абу Бакр б. ал-Хаджиб
Issue Date: 1847
Citation: جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبو بكر بن الحاجب. الكافيه - Чистополь, 1847 - [71] л. - URL: //allfind.kpfu.ru/r/RU05CLSL05CMANUSCRIPT05C1222
metadata.dc.subject.other: Рукописи, созданные в Поволжье
Рукописи 1-й пол. 19 в.
Филология
Description: Текст 15x7,5, до л.26 текст заключен в рамку из двойной бледно-зеленой линии. Белая, плотная бумага без филиграней с овальным штемпелем. Текст писан черными чернилами, заглавия бледно-зелеными и красными чернилами. Татарское письмо с элементами та‛лика. На лл.1-5а, л.71 многочисленные бессистемные записи конспективного характера на арабском и татарском языке. Переплет картонный с кожаным корешком. Рукопись отстала от корешка.
На лл. 6а, 69б имеется печать Научной библиотеки (Гыйльми көтепханә)
Genres: Manuscript
Inventory number: 1370 ар
RU05CLSL05CMANUSCRIPT05C1222
Appears in Collections:Рукописи на арабском языке

Thumbnail
File: 001.jpg ... 077.jpg
Size: 76
Format: Set of JPEG

...

View/Open
  Restricted Access
File: 1370ar!arch.zip
Size: 482,72 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 1370ar!arch_2.zip
Size: 445,46 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 1370ar!arch_3.zip
Size: 438,73 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 1370ar!arch_4.zip
Size: 114,86 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy

Items in the Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.