ملخص مجسطى


Title: ملخص مجسطى
Other Titles: Краткое изложение Альмагеста
Мулаххас аль-Маджисти
Authors: ناصيرالدن الطوسي
Насир ад-Дин ат-Туси
Citation: ناصيرالدن الطوسي. ملخص مجسطى - [Б.м., 15--?] - [139] л. - URL: //allfind.kpfu.ru/r/RU05CLSL05CMANUSCRIPT05C721
metadata.dc.subject.other: Рукописи, созданные в Центральной Азии
Рукописи, созданные до 18 в.
Астрономия
Description: Рукопись из библиотеки Г. Баруди
Genres: Manuscript
Inventory number: 108 ар
RU05CLSL05CMANUSCRIPT05C721
Appears in Collections:Рукописи на арабском языке

Thumbnail
File: 001.jpg ... 143.jpg
Size: 143
Format: Set of JPEG

...

View/Open
  Restricted Access
File: 108ar!arch.zip
Size: 423,64 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 108ar!arch_2.zip
Size: 445,93 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 108ar!arch_3.zip
Size: 440,06 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 108ar!arch_4.zip
Size: 426,58 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 108ar!arch_5.zip
Size: 418,36 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 108ar!arch_6.zip
Size: 414,24 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 108ar!arch_7.zip
Size: 411,77 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 108ar!arch_8.zip
Size: 408,97 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 108ar!arch_9.zip
Size: 425,08 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 108ar!arch_10.zip
Size: 422,45 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 108ar!arch_11.zip
Size: 434,69 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 108ar!arch_12.zip
Size: 439,61 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 108ar!arch_13.zip
Size: 387,01 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy

Items in the Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.