الفائق


Title: الفائق
Authors: احمد بن حسن بن القاضي الجبل
Әхмәд бине Хәсән бине казый әл-Җәбәл
Citation: احمد بن حسن بن القاضي الجبل. الفائق - [Б.м., XV в.?] - [143] л. - URL: //allfind.kpfu.ru/r/RU05CLSL05CMANUSCRIPT05C841
metadata.dc.subject.other: Рукописи, созданные до 18 в.
Право
Description: Текст араб.
Genres: Manuscript
Inventory number: 733 ар
RU05CLSL05CMANUSCRIPT05C841
Appears in Collections:Рукописи на арабском языке

Thumbnail
File: 001.jpg ... 151.jpg
Size: 151
Format: Set of JPEG

...

View/Open
  Restricted Access
File: 733ar!arch.zip
Size: 431,41 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 733ar!arch_2.zip
Size: 444,1 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 733ar!arch_3.zip
Size: 438,5 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 733ar!arch_4.zip
Size: 436,44 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 733ar!arch_5.zip
Size: 440,1 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 733ar!arch_6.zip
Size: 433,08 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 733ar!arch_7.zip
Size: 430,21 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 733ar!arch_8.zip
Size: 431,22 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 733ar!arch_9.zip
Size: 440,39 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 733ar!arch_10.zip
Size: 446,62 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 733ar!arch_11.zip
Size: 220,12 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy

Items in the Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.