[رسالة فى الطب]


Title: [رسالة فى الطب]
Other Titles: Трактат по медицине
Publisher: Казань
metadata.dc.subject.other: Рукописи, созданные в Поволжье
Рукописи 2-й пол. 19 в.
Медицина
Type of resource: Text
Genres: Manuscript
Language: 
Appears in Collections:Рукописи на персидском языке

Thumbnail
File: 001.tif ... 012.tif
Size: 12
Format: Set of TIFF

...

View/Open

Items in the Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.