زیج


Title: زیج
Other Titles: Астрономические таблицы
Зидж
Citation: زیج - [Б. м., 18--?] - [110] л. - URL: //allfind.kpfu.ru/r/RU05CLSL05CMANUSCRIPT05C22
metadata.dc.subject.other: Астрономия
Рукописи 1-й пол. 19 в.
Description: Текст перс.
Пустые страницы 13-18, 20-24, 76-108 не сканированы
Genres: Manuscript
Inventory number: 4 ф
RU05CLSL05CMANUSCRIPT05C22
Appears in Collections:Рукописи на персидском языке

Thumbnail
File: 001.jpg ... 069.jpg
Size: 69
Format: Set of JPEG

...

View/Open
  Restricted Access
File: 4f!arch.zip
Size: 381,87 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 4f!arch_2.zip
Size: 375,65 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 4f!arch_3.zip
Size: 372,87 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 4f!arch_4.zip
Size: 283,94 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy

Items in the Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.