مفتاح القرآن


Title: مفتاح القرآن
Other Titles: Ключ к Корану
Мифтах аль-Кур'ан
Authors: عبد القيوم ابن ملا عبدالناصر الشرداني
Габделкаюм ибн мелла Габденнасыйр аш-Ширдани
Issue Date: 1886
Citation: عبد القيوم ابن ملا عبدالناصر الشرداني. مفتاح القرآن - [Казань], 1886 - [212] л. - URL: //allfind.kpfu.ru/r/RU05CLSL05CMANUSCRIPT05C781
metadata.dc.subject.other: Рукописи, созданные в Поволжье
Рукописи 2-й пол. 19 в.
Description: Текст араб.
Genres: Manuscript
Inventory number: 2639 ар
RU05CLSL05CMANUSCRIPT05C781
Appears in Collections:Рукописи на арабском языке

Thumbnail
File: 001.jpg ... 215.jpg
Size: 215
Format: Set of JPEG

...

View/Open
  Restricted Access
File: 2639ar!arch.zip
Size: 452,57 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 2639ar!arch_2.zip
Size: 470,37 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 2639ar!arch_3.zip
Size: 465,45 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 2639ar!arch_4.zip
Size: 457,84 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 2639ar!arch_5.zip
Size: 450,99 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 2639ar!arch_6.zip
Size: 458,02 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 2639ar!arch_7.zip
Size: 453,92 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 2639ar!arch_8.zip
Size: 455,23 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 2639ar!arch_9.zip
Size: 463,25 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 2639ar!arch_10.zip
Size: 452,48 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 2639ar!arch_11.zip
Size: 448,65 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 2639ar!arch_12.zip
Size: 450,61 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 2639ar!arch_13.zip
Size: 458,38 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 2639ar!arch_14.zip
Size: 462,61 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 2639ar!arch_15.zip
Size: 470,77 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy
  Restricted Access
File: 2639ar!arch_16.zip
Size: 119,53 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy

Items in the Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.