[منظومه فارسی]


Title: [منظومه فارسی]
Other Titles: Поэтическое сочинение на фарси
Issue Date: 1787
Publisher: [Б. м.
Citation: [منظومه فارسی] - [Б. м., 1787-1797] - 0с. - URL: //allfind.kpfu.ru/r/RU05CLSL05CMANUSCRIPT05C116
metadata.dc.subject.other: Литература
Рукописи 18 в.
Description: Текст перс.
Inventory number: 334 ф
RU05CLSL05CMANUSCRIPT05C116
Appears in Collections:Рукописи на персидском языке

Thumbnail
File: 001.jpg
Size: 2,28 MB
Format: JPEG

View/Open
  Restricted Access
File: 334f!arch.zip
Size: 27,16 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy

Items in the Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.