شرح مقدمه بدان


Title: شرح مقدمه بدان
Other Titles: Комментарий предисловия к «Знай»
Шарх-и мукаддама-йи Бидан
Authors: يونس ابن ملا يواناي
Йунус ибн Мулла Иванай
Issue Date: 1833
Citation: يونس ابن ملا يواناي. شرح مقدمه بدان - [Б. м.], 1249[1833] - [18] л. - URL: //allfind.kpfu.ru/r/RU05CLSL05CMANUSCRIPT05C112
metadata.dc.subject.other: Филология
Рукописи 1-й пол. 19 в.
Description: Текст перс.
Genres: Manuscript
Inventory number: 419 ф
RU05CLSL05CMANUSCRIPT05C112
Appears in Collections:Рукописи на персидском языке

Thumbnail
File: 001.jpg ... 019.jpg
Size: 19
Format: Set of JPEG

...

View/Open
  Restricted Access
File: 419f!arch.zip
Size: 279 MB
Format: ZIP

View/OpenRequest a copy

Items in the Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.